Gæsteværelse

Som beboer i Aabenraa Andelsboligforening har man mulighed for at leje gæsteværelser.
 
Henvendelse til:
 
OMRÅDE SYD
Områdekontor: Tøndervej 117, tlf. 73 45 65 68
Mandag-torsdag kl. 9.00-9.30 og 15.00-15.30, fredag kl. 9.00-9.30
Områdeleder: Harry Asmussen
 
 
OMRÅDE NORD
Områdekontor: Hørgård 273,  (vaskeriet) tlf. 73 45 65 64
Mandag - torsdag kl. 9.00-9.30 og 15.00-15-30, fredag kl. 9.00-9.30
Områdeleder: Per Hansen