Historie

 

Aabenraa Andelsboligforening er en almen boligorganisation, der blev stiftet den 12. september 1941. Der blev tegnet ialt 26 medlemmer.

Det første byggeri blev vedtaget på foreningens generalforsamling den 20. januar 1942. Foreningen administrerer idag 24 afdelinger med ialt 1.409 boliger, fordelt på 877 etageboliger og 532 rækkehuse.
Boligerne er beliggende i Rugkobbel- og Tøndervejskvarteret, på Kystvej, Høje Kolstrup og i Stubbæk, og omfatter gode familieboliger i forskellige størrelser samt ældre- og ungdomsboliger.

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, hvortil alle medlemmer har adgang. Det er dog alene medlemmer, der har bolig i foreningen, som har stemmeret. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som har den overordnede ledelse af både organisationen og dens afdelinger.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at driften af foreningen sker i overensstemmelse med gældende regler.

Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed med eget budget og regnskab.
Udgifterne til drift af afdelingen skal dækkes gennem huslejen, og over- eller underskud i afdelingen kan ikke overføres til hovedforeningen eller andre afdelinger.
Det er beboerne i afdelingen, der har den bestemmende indflydelse på afdelingens forhold, og beslutningerne træffes på afdelingsmødet, hvor alle afdelingens beboere har adgang og stemmeret.
På afdelingsmødet forelægges budgetforslag om afdelingens udgifter og indtægter til godkendelse. Det godkendte budget danner herefter grundlag for beregning af det kommende års husleje.